Mogu li zadržati ugovor za Riester unatoč nezaposlenosti?

Nedavno sam nezaposlen (41) i uskoro ću dobiti ALG 1. Što sada mogu učiniti s mojim ugovorom Riester?

Helma Sick odgovara: Čak i kao nezaposleni, imate pravo i primate državne dodatke. Doprinos ovisi o bruto prihodu u prethodnoj godini. U narednoj godini koristit će se naknada za nezaposlenost. Također možete prekinuti ili smanjiti plaćanje doprinosa za vrijeme trajanja nezaposlenosti. Međutim, nećete primiti državnu naknadu ili - uz smanjeni doprinos - samo proporcionalno.

Evo više odgovora na vaša pitanja o mirovini Riester.

Promjena firme i radne dozvole u Njemačkoj! (Srpanj 2024).Pansion Riester, Helma Bolesna, mirovine, nezaposlenost